ZŠ Kuřim online

ZŠ Kuřim Komenského Tyršova

ZŠ Kuřim, Komenského, Tyršova

Základní škola pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřena na výuku informačních technologií, cizích jazyků a matematiky.

Adresa: Komenského 511/40, Kuřim / Tyršova 1255/56, Kuřim

Ředitel: Mgr. Bc. Hana Kočevová

Telefony

Škola: 541 230 307

Družina Komenského: 731 507 813

Družina Tyršova: 702 152 565

Jídelna: 541 230 634

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600 110 494

: 49457888

IZO ZŠ: 102 191 018

Datum vzniku: 1. 1. 1994

Datová schránka: 9yefqa2

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.

ZŠ Kuřim, Jungmannova

Škola je zaměřena na rozšířenou výuku angličtiny a tělesné výchovy. Zařízení navštěvuje přes 400 žáků. Celková kapacita je 500 žáků základní školy, 150 osob školní družiny a 750 osob jídelny. Objekt má 15 učeben s interaktivní tabulí. Dále pak speciální jazykové třídy, cvičnou kuchyňku, učebnu fyziky a chemie.

Adresa: Jungmannova 813, 664 34 Kuřim

Ředitel: Mgr. Richard Mach

Telefony

Škola: 541 230 342

Družina: 541 230 342 (kl. 14)

Jídelna: 541 230 342 (kl. 25)

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600111059

: 70988285

Datum vzniku: 1. 9. 1953

Datová schránka: rrxmnyr

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.

ZUŠ Kuřim, Zahradní

Základní umělecká škola s kapacitou 740 žáků. Zaměřena na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Poskytování rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům.

Na této škole se platí školné.

Adresa: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim

Ředitel: Jiří Vichta

Telefony

Škola: 541 420 060

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600 110 494

: 44946783

Datum vzniku: 1. 1. 1949

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.