ZŠ Kuřim online

ZŠ Kuřim Komenského Tyršova

ZŠ Kuřim, Komenského, Tyršova

ZŠ Kuřim, Jungmannova

ZUŠ Kuřim, Zahradní

Hra Hawked

Ve hře Hawked budete bojovat na ostrově, kde se skrývají poklady proti různým monstrům, ale i ostatním hráčům. Před sebou na obrazovce uvidíte území ostrova, na kterém se budete pohybovat. Cestou budete překonávat pasti a různé druhy překážek. Když si všimnete nepřítele, zaútočíte na něj a použijete svou zbraň ke zničení soupeře. Za to dostanete body ve hře Hawked. 

ZŠ Kuřim Komenského Tyršova

ZŠ Kuřim, Komenského, Tyršova

Základní škola pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřena na výuku informačních technologií, cizích jazyků a matematiky.

Adresa: Komenského 511/40, Kuřim / Tyršova 1255/56, Kuřim 

Ředitel: Mgr. Bc. Hana Kočevová

Telefony

Škola: 541 230 307

Družina Komenského: 731 507 813 

Družina Tyršova: 702 152 565 

Jídelna: 541 230 634 

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600 110 494

: 49457888

IZO ZŠ: 102 191 018

Datum vzniku: 1. 1. 1994

Datová schránka: 9yefqa2

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.

ZŠ Kuřim, Jungmannova

Škola je zaměřena na rozšířenou výuku angličtiny a tělesné výchovy. Zařízení navštěvuje přes 400 žáků. Celková kapacita je 500 žáků základní školy, 150 osob školní družiny a 750 osob jídelny. Objekt má 15 učeben s interaktivní tabulí. Dále pak speciální jazykové třídy, cvičnou kuchyňku, učebnu fyziky a chemie.

Adresa: Jungmannova 813, 664 34 Kuřim 

 

Ředitel: Mgr. Richard Mach 

Telefony

Škola: 541 230 342 

Družina: 541 230 342 (kl. 14)

Jídelna: 541 230 342 (kl. 25) 

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600111059 

: 70988285

Datum vzniku: 1. 9. 1953

Datová schránka: rrxmnyr 

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.

ZUŠ Kuřim, Zahradní

Základní umělecká škola s kapacitou 740 žáků. Zaměřena na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Poskytování rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům.

Na této škole se platí školné.

Adresa: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim  

Ředitel: Jiří Vichta 

Telefony

Škola: 541 420 060 

Údaje

Právní forma: příspěvková organizace

RED IZO: 600 110 494

: 44946783 

Datum vzniku: 1. 1. 1949

Číslo bankovního účtu na vyžádání ve škole.